01
02

Kontakt

DRYPS CONSULTING
Al. Mireckiego 22/25
41-200 Sosnowiec
Polska

NIP 644 104 8476
REGON 270640196

 1. Kompleksowa obsługa prawna i organizacyjna dowolnego przedsięwzięcia gospodarczego na terenie krajów WNP, Gruzji, Serbii, Islamskiej Republiki Iranu, Chińskiej Republiki Ludowej.
 2. Dostęp do najważniejszych, wiarygodnych baz danych.
 3. Doradztwo i organizacja w zakresie nietypowych systemów finansowania, leasingu i ubezpieczeń działalności związanej z rynkami krajów WNP.
 4. Doradztwo i organizację w zakresie korzystania z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
 5. Wiarygodny dostęp (Ukraińska Akademia Nauk) i kompleksowa obsługa w zakresie transferu wysokich technologii z terenu krajów WNP.
 6. Kompleksowa obsługa w zakresie certyfikacji towarów i usług.
 7. Tłumaczenia i ekspertyzy ekonomiczno-prawne (angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, mołdawski, chiński).
 8. Kompleksowe usługi dotyczące rejestracji podmiotów działalności gospodarczej i przedstawicielstw na rynkach zagranicznych.
 9. Operatywne kontrole zgodności z prawem bieżącej działalności gospodarczej.
 10. Przygotowanie koniecznych dokumentów towarzyszących dowolnym czynnościom prawnym (umowy, kontakty).
 11. Konsultacje w sprawach bieżącej działalności gospodarczej.
 12. Uzyskiwanie koniecznych pozwoleń i licencji.
 13. Obsługa „pod klucz” wszelkich zadań związanych z: prawem cywilnym, gospodarczym, karnym, pracy i ochroną socjalną, prawem administracyjnym i postępowaniem administracyjnym, prawem podatkowym i finansowym, księgowością i sprawozdawczością księgową, handlową działalnością międzynarodową, kodeksem ziemskim, licencjonowaniem, prawem patentowym i ochroną znaku handlowego.
 14. Reprezentowanie Klienta przez wszelkimi organami władzy państwowej.

Powyższe działania na terenie Ukrainy są prowadzone z wykorzystaniem konsultantów z takich organizacji jak: Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy, Najwyższy Sąd Gospodarczy, Najwyższy Sąd Ukrainy, GNAU, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Ministerstwo Ekonomiki Ukrainy, Sąd Arbitrażowy, Naczelna Rada Adwokacka.

Współpraca z naszymi stałymi partnerami pozwala nam rozszerzyć ofertę o:

 1. Planowanie biznesu, badania marketingowe i zarządzanie projektami.
 2. Niezależną ocenę nieruchomości, gruntów, kompleksów majątkowych, projektów inwestycyjnych, urządzeń i maszyn, środków transportu, papierów wartościowych, własności intelektualnej.
 3. Usługi związane z sprzedażą biznesu (ekspertyzy prawne, aktualna analiza biznesu, ocena wartości, modelowanie biznesu).
 4. Sprzedaż nieruchomości i gruntów.
 5. Pełny zakres usług rzecznika patentowego w zakresie ochrony patentowej i znaku handlowego.
 6. Kompleksowa obsługę notarialną.
Copyright © Dryps Consulting 2013-2017 Realizacja: szasza homework studio