01
02

Kontakt

DRYPS CONSULTING
Al. Mireckiego 22/25
41-200 Sosnowiec
Polska

NIP 644 104 8476
REGON 270640196

Mając na uwadze nasze wieloletnie doświadczenie w organizacyjno-prawnej obsłudze zagadnień związanych z legalizacją cudzoziemców na terenie Polski informujemy, że w strukturach Dryps Consulting funkcjonuje „Centrum pomocy dla cudzoziemców”.

W związku z powyższym oferujemy poniższe usługi:

Pomoc cudzoziemcom w zakresie:

1. Zatrudnienia u polskiego pracodawcy:

 • rozwiązywanie problemów prawnych w pracy,
 • analiza dokumentów,
 • reprezentowanie przed właściwymi organami publicznymi (Państwowa Inspekcja Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Wojewódzki, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy) – na mocy udzielonego pełnomocnictwa,
 • reprezentowanie przed pracodawcą – na mocy udzielonego pełnomocnictwa.

2. Legalizacji pobytu (pobyt czasowy i praca, pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli RP, pobyt czasowy dla członków rodzin cudzoziemców, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, obywatelstwo polskie):

 • analiza przypadku,
 • przygotowanie wniosku,
 • skompletowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwoleń,
 • reprezentowanie przed właściwymi organami publicznymi (Urząd Wojewódzki, Urząd do Spraw Cudzoziemców) – na mocy udzielonego pełnomocnictwa.

3. Informowania cudzoziemców o przysługujących im prawach i obowiązkach związanych z legalnym pobytem i legalnym zatrudnieniem – rozwiązywanie problemów prawnych związanych z pracą i pobytem.

 • Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U.2018.0.2094),
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2019.0.1482),
 • Kodeks pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.2019.0.1040).

4. Uzyskania numeru PESEL.

5. Założenia ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

6. Rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

7. Zameldowania.

8. Dalszej edukacji dzieci w:

 • przedszkolu,
 • szkole podstawowej,
 • szkole średniej,
 • studiach.

9. Zdrowia.

10. Legalizacji zatrudnienia (oświadczenie z PUP, zezwolenie na pracę – dotyczy pracodawców):

 • analiza przypadku,
 • przygotowanie wniosku,
 • skompletowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwoleń.

11. Wejścia na polski rynek zagranicznego przedsiębiorstwa.

12. Rozpoczęcia działalności gospodarczej.

13. Zaproszeń.

14. Sporządzania pism i wniosków według potrzeb.

Dodatkowe usługi:

 • Tłumacz języka rosyjskiego i języka ukraińskiego - przysięgły i „zwykły” (na potrzeby własne).
 • Prawnik.
 • Notariusz.
 • Księgowość.

Każdy przypadek jest analizowany i indywidualnie rozpatrywany. Okazujemy skuteczną pomoc w rozwiązywaniu powstałych problemów.

Prosimy o kontakt w godzinach 8.00 – 17.00:
GSM, Viber, WhatsApp, Telegram : + 48 503 166 223 (rosyjski, ukraiński)
biuro: + 48 32 298 76 35
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © Dryps Consulting 2013-2017 Realizacja: szasza homework studio